Day

May 5, 2014
Betapa waktu tak pernah menunggu Aku ataupun kamu Betapa waktu kadang memberi jemu Betapa waktu kadang memberi rindu Betapa waktu telah mengecohku Betapa aku terus mengejar waktu Berlalu Berlalu Berlalu.